monster Juba

Koronavirus – Smittereduserende tiltak

, skrevet av Mari Skjerden

I Juba er vi opptatt av å ta vare på hverandre, ta hensyn og vise respekt. Vi følger helsemyndighetenes råd og vi anbefaler at all Juba-aktivitet avlyses inntil videre.

Juba arrangerer trygge møteplasser for barn og unge der voksne ledere går foran som gode rollemodeller. Våre lokallag har regelmessig aktivitet der vi tilbyr både ukentlige, månedlige og mer sporadiske møteplasser.

I lys av utviklingen i smittespredning og med tanke på smittereduserende tiltak anbefaler Juba at all aktivitet stoppes inntil videre.

Vi følger helsemyndighetenes råd og vi må alle bidra i den nasjonale dugnaden for å minimere skadene av Covid-19-viruset. Administrasjonen og sentralstyret arbeider kontinuerlig med risikovurderinger.

https://www.fhi.no/

Informasjonstelefon: 815 55 015

Det vil være stille på Juba-kontoret i Torggata 1 fremover, administrasjonen baserer seg på hjemmekontor mest mulig.

 

flatten the curve