Hurra for våre frivillige!

, skrevet av Mari Skjerden

Uten frivillige hadde det ikke vært noe Juba. Juba drives av mennesker som gir av sin egen tid for å skape gode, trygge møteplasser for barn og unge. Fritidsaktivitet, vintertreff, sommerleir, kulturverksted og andre arrangement i Juba hadde ikke vært mulig uten engasjementet fra våre fantastiske frivillige. Les mer om noen av Jubas ressurspersoner her!

5. desember feires FNs internasjonale dag for frivillighet. Denne dagen setter vi ekstra stor pris på innsatsen frivillige legger ned i organisasjoner, foreninger og lag rundt om i verden. I Juba kunne vi ikke drevet vårt viktige arbeid uten frivillige. Våre frivillige lager aktivitet, de driver våre lokallag, de arrangerer våre leire, de sitter i sentralstyret og de er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. De ønsker at barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst.

Et av Jubas lokallag er Jubaklubben Øens Blomst i Østfold. Hans Erik og Monica Skoglund er ledere der og har vært det siden henholdsvis 1977 og 1989. De kan trygt kalles noen av organisasjonens “stayere”, med verv i krets, region og styre periodevis. De er engasjerte fordi de ønsker å gi barn i nærmiljøet mulighet til å delta i aktiviteter som er et lavterskeltilbud. Det er dessverre alt for få arenaer som gir mulighet til å “komme og gå litt”. Den lave kontingenten i Juba bidrar til å skape aktivitet på lavterskelnivå. For sin egen del er de med i Juba fordi de opplever mye glede i samvær med både ledere og barn ved andre regionale samlinger og leire. De har mange vennskapsbånd på kryss og tvers i Juba. Dette styrker de som ledere og gjør at de hele tiden orker mer, sier de. De er veldig glade i Juba fordi de knytter  mange vennskapsbånd og fordi Juba er en motvekt til ruskultur. De er dessuten opptatt av å fremme solidaritet og brorskap med de som ikke har det like godt som oss, blant annet gjennom Forut.

Marit Barene er generalsekretær i DNT – Edru Livsstil. Hun er også engasjert i Juba. I 14 år drev hun barneteater på Hylkje og hun har vært med i både sentral- og distriktsstyrer i mange år. Akkurat nå er hun med i leirkomiteen for Aktivitetsleiren 2020 (Nordaførr). Marit er engasjert i Juba fordi rusforebyggende arbeid er viktig i hennes liv og hun ønsker at barn og unge skal vokse opp i trygge miljøer. Juba er et slikt miljø og jeg skulle gjerne sett at enda flere barn og voksne fant veien dit, sier hun. Hva liker Marit best ved Juba? -Juba er en flott barneorganisasjon, en trygg arena for så vel barn som voksne. At organisasjonen har så mange gode tilbud er bra. Teaterprosjektet “Astrid Lindgrens Verden” betydde mye for meg da jeg drev Jubateater aktivt; manus, Jubasangen, Jubadansen, så mye gøy og flott verktøy. Men det viktigste er menneskene; Juba har et haug med flotte folk, både blant lokallagslederne, medlemmene og de ansatte.

Linda Karin Hemnes er lokallagsleder i Juba Håskjær. Hun vokste opp med IOGT som er sentral del av barndommen og ser nødvendigheten av å være delaktig i det forebyggende arbeidet. Det er kanskje mer viktig i dag enn tidligere? Det Linda Karin liker best ved Juba er det å kunne trygge oppveksten til barn og unge og legge til rette for at barn og voksne kan være sammen og gjøre kjekke ting. Hun synes det er mye kjekt å velge blant i Jubas aktivitetsmodeller – scene, klubb, friluft og teater.

På vestlandet er et av våre lokallag Juba Nesttun, der Anne Grete Lund er leder. Hun mener Juba er en trygg plass for unger å utvikle seg i eget tempo og en organisasjon som også lager veldig gode arrangement for hele familien. Anne Grete er engasjert fordi hun ønsker å gi unger gode sosiale opplevelser sammen, styrke til å stå for egne valg og kunnskap om gruppepress og rusmidler. Det hun liker best ved Juba er at det er en organisasjon som skaper gode barndomsminner for mange barn. Juba lager kreative sosiale arrangement for storfamilien og gir barn erfaringer de kan dra nytte av videre i livet.

Stine Bergsmark er et av Jubas sentralstyremedlemmer. Hun har vært med i Juba siden hun gikk i andreklasse på barneskolen. Det fine hun har fått oppleve gjennom Juba ønsker hun at andre barn også skal få oppleve. Stine liker det gode samholdet og at man får være seg selv, prøve nye ting og utfordre seg selv i Juba.

Anette Hasle er lokallagsleder i Sandefjord Jubaklubb. For henne er Juba er organisasjon som står for ting hun er opptatt av. Hun synes det er viktig å skape rusfrie arenaer for barn og unge og hun blir inspirert av engasjementet blant andre frivillige ledere i Juba. Hun er glad for samholdet i “Jubafamilien” og hun liker arbeidet med å arrangere leir og andre samlinger.

Dette er bare noen få av våre engasjerte frivillige i Juba. Takk for alt dere gjør og alt dere er, alle sammen!

Leser du dette og lurer på om du kan være en potensiell frivillig i vår fine organisasjon? Ta kontakt med aktivitetskonsulent Mari Skjerden –  e-post: mari@juba.org