Trygg Oppvekst bok om skjermtid

, skrevet av Ida Braaten

Trygg Oppvekst har gjennom samtalegrupper, skolebesøk og samtaler med eksperter samlet sine beste råd om bruk av skjerm og sosiale medier. Boka er skrevet av Rune Engevold og Hugo Brekken.

Boka er den første i en serie av flere bøker rundt tematikken i Trygg Oppvekst. Denne boka har fått navnet Skjermtid og har som mål å fungere som en veileder i barn og unges bruk av teknologi.

Kapitlene er tidsbruk, norske lover og regler, deling, fremmede på nett og påvirkning. Målet er at Skjermtid skal være et godt hjelpemiddel for å øke voksnes innsikt i barn og unges bruk av skjerm sier prosjektleder Hugo Brekken. Han håper også at boka kan inspirere til god dialog mellom generasjonene. I den gode samtalen er det også viktig å bruke omsorg istedet for moral som innfallsvinkel påpeker Brekken.

Boka kan bestilles via Vippsnr: 544993. Boken koster 70 kr. Husk å skrive navn og adresse i meldingsfeltet.