Høring om vedtekter

, skrevet av Ida Braaten

På landsmøtet 2019 skal vi ha en fullstendig vedtektsrevisjon og alle Jubas medlemmer er velkommen til å bidra i høringen. Høringsfristen er 1. februar.

Vedlagt ligger høringsversjon av vedtektene og alle forslagene med begrunnelse.

Vedtektene ble gjennomgått av en vedtektsrevisjonsgruppe bestående av Ida Braaten, Gjertrud Fludal og Thomas Wessel. Forslagene ble lagt fram for styret på styremøtet 2. september, der styret kom med noen flere endringsforslag. Gjertrud Fludal fikk i oppdrag å lage et dokument som viser tydelig endringsforslagene og hvordan de nye vedtektene vil se ut. Dette utkastet er blitt vedtatt av sentralstyret 9. desember og er nå blitt sendt ut på høring til lokallag, krets, region og andre kontaktpersoner som kan komme med forslag frem til 1. februar.

Høringssvar sendes til ida@juba.org innen 1. februar.

 

Høringsversjon av vedtektene per 10.12.18

Vedtektsendringene som forslag med begrunnelse