Juba Vestli

Kontaktperson(er)

Tayba Yousaf

Leder Juba Vestli
988 14 311
E-post

Shabana Shaheen

Leder Juba Vestli
926 49 116
E-post

Juba Vestli har lokal aktivitet for barn og familier.

Lokallaget drives av Tayba og Shabana.