Blopp klubber

Landsmøte 2021

Gå til påmelding

11.09.2021

Digitalt

Sentralstyret

Juba ønsker velkommen til digitalt landsmøte lørdag 11. september!

Alle påmeldte vil få link til møtet og landsmøtepapirer vil bli tilgjengelige senest 31. juli.

Sett gjerne av dagen, møterommet åpnes kl. 11.oo med registrering. Landsmøtet starter kl. 12 og vi har satt av tiden frem til kl. 18. Det vil bli god tid til pauser underveis. Program for dagen (det kan skje endringer underveis) – Program landsmøte 2021

Påmelding (stengt):  https://juba.org/landsmote-2021/

Jubas vedtekter: https://juba.org/vedtekter/

Sakspapirer finnes her: Jubas landsmøtedokumenter 2021 (med forbehold om endringer). Signaturer vises ikke i dette dokumentet pga. elektronisk signatur som dekker over teksten.

Valgkomiteens innstilling

Sentralstyret og administrasjonen håper på mange påmeldte og en hyggelig dag, vel møtt!

 

 

Eli Kjønsberg

Daglig leder
900 44 362
E-post

Katrine Engen

Styremedlem og leder i Juba Redalen
94782143
E-post

Mari Skjerden

Leder Juba Vestby
47293908
E-post