Regjeringen beholder retten til politisk fravær

, skrevet av Oda Dalhøy

Forrige uke ble det klart at regjeringen beholder retten til gyldig politisk fravær etter å ha skrotet forslag om å fjerne ordningen.

I januar i år sendte Utdanningsdirektoratet på vegne av Kunnskapsdepartementet ut et forslag til nytt fraværsreglement på høring, der det ble foreslått å fjerne ordningen med gyldig politisk fravær. Forrige uke ble det imidlertid klart at regjeringen beholder retten til gyldig politisk fravær for elever i videregående skole.

– Norsk skole må legge til rette for at unge kan engasjere seg. I en tid der vi vet at demokratiet er under press i store deler av verden, er det viktigere enn noen gang å sikre at unge kan delta og få førstehåndserfaring med demokratiske prosesser, sier styreleder i LNU.

Vi er glade for at ordningen, som bidrar til barn og unges rett til å delta i demokratiet beholdes, for jobben LNU har gjort i saken og engasjementet hos alle som signerte oppropet for å beholde ordningen.

Les mer om saken her.