Publikasjoner

 

Brosjyre om Trygg oppvekst

Du kan bestille brosjyren om Trygg oppvekst gratis ved å kontakt juba@juba.org.

 

Skjermtid

Foreldreveilederen Skjermtid skrevet av Hugo Brekken og Rune Engevold. Gjennom flere tusen samtaler med barn, intervjuer av eksperter og foreldre har de laget denne veilederen om hvordan man kan snakke om bruk av skjerm med alle fordeler og ulemper det innebærer.

Pris: Kr 70,00
Kan kjøpes ved å kontakte juba@juba.org