Hvordan ta i bruk Trygg Oppvekst?

For å benytte Trygg Oppvekst-programmet i skolen eller andre arenaer for barn og unge, kreves et tredagerskurs. Etter fullført kurs, blir man prosessleder og kan starte arbeidet med samtalegrupper ved egen skole eller organisasjon.

Kurset er todelt; først gjennomføres to sammenhengende dager på 6,5 timer, og etter disse dagene tester man ut programmet og skaffer seg noen erfaringer. Etter ca. 3 måneder holdes en siste kursdag hvor vi går dypere inn i temaene og deler erfaringer.

Trygg Oppvekst er fleksible når det gjelder kursgjennomføring, og vi tilpasser oss både ønsket tidspunkt og sted. Programmets leder, Hugo Brekken, er kursholder.

Er du interessert, ta gjerne kontakt.

Kontaktpersoner

Hugo Brekken

Hugo Brekken

Leder Trygg Oppvekst
926 90 343
E-post