Hva er Trygg Oppvekst

Trygg Oppvekst er et livsmestringsprogram med et forebyggende perspektiv. Programmet har en universell tilnærming og har derfor relevans for alle elever uansett livssituasjon.

Den teoretiske forankringen er bygget på sosiolog Antonovskys salutogene teori, som betyr at vi har et friskhetsfokus overfor elevene og gruppa. Programmet er et verktøy for skolene til å overholde forpliktelsene i Opplæringslovens §9a. 

Trygg Oppvekst er et godt utprøvd program som bygger på snart 25 års erfaring fra forebyggende arbeid. Vi er under kontinuerlig utvikling for å følge nye trender og imøtegå utfordringer i barn og unges livssituasjon.

Programmet har en generell tilnærming hvor det første steget er å bli trygg på og kjent med seg selv, samt tolke og håndtere egne tanker og følelser. Målet med dette er å få trygge og robuste barn og unge med innsikt i eget liv og økt forståelse for andre.

I gruppesamtalene går man inn på kjente forebyggingsområder som åpenhet og kommunikasjon, tanker og følelser, rus og avhengighet, pubertet, forelskelse og seksualitet, mobbing og krenkelser, selvbilde og identitet, valg og konsekvenser, ungdomstrender, verdier, skjermtid og nettbruk m.m.

Å samtale om disse temaene med trygge voksne tilstede, gir barn og unge en solid plattform til å ta kloke valg.

Programmet gjennomføres ved at på samtalegrupper møtes gjennom året. Skolens prosessledere leder samtalegruppene. Juba tilbyr Trygg Oppveksts prosesslederkurs vederlagsfritt og tilpasser kurset til den enkelte skole, arbeidsplass eller organisasjon.

Se fanen Hvordan ta i bruk Trygg Oppvekst?

Trygg Oppvekst kan gjennomføres med lokale tilpasninger, forutsatt at programmets tankegang og prinsipper ikke endres. Denne fleksibiliteten gir skolene mulighet til å få et sterkere eierforhold til programmet. Derfor ser vi at Trygg Oppvekst har svært lang levetid i de aller fleste skoler som benytter seg av programmet.

Trygg Oppvekst benyttes på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole. Elementer av programmet benyttes også på småtrinnet, barnehage, idrettslag, ungdomsklubber, institusjoner, ved integrering og lignende.

Kontaktpersoner

Hugo Brekken

Hugo Brekken

Leder Trygg Oppvekst
926 90 343
E-post

Rune Engevold

Prosjektmedarbeider Trygg Oppvekst
971 76 783
E-post