Juba Vestby

Kontaktperson(er)

Mari Skjerden

Aktivitetskonsulent
47293908
E-post

Juba Vestby ønsker velkommen til treff en gang i måneden.

13.4: Påskeverksted Pepperstad Grendehus 12.30-15

Mai: Søppelrydding

23.-29.6: Juniorleir på Gon Camping, Larvik