Junix

Junix er Jubas brevklubb for barn i skolealder.

Junix er en brevklubb som er Jubas tilbud til direktemedlemmer og andre medlemmer som ønsker det. Alle nye direktemedlemmer mellom 6-12 blir automatisk innmeldt i Junix og det koster ikke noe utover den vanlige koningenten på 100kr!

Pakkene inneholder et hefte med tekst og oppgaver som legger opp til samtaler mellom barn og voksne + egen refleksjon.

Kontaktpersoner

Mari Skjerden

Aktivitetskonsulent
47293908
E-post