Jubas brevklub

Junix har vært Jubas brevklubb for barn i skolealder.

Brevklubben er under revidering og det blir derfor sendt ut alternative aktivitetspakker.

Kontaktpersoner

Rune Mikkelvik

Aktivitetskonsulent
99359080
E-post