Junix

Junix er Jubas brevklubb for barn i skolealder.

I 2020 er brevklubben under revidering og derfor er utsendingene stoppet. Det vil bli sendt ut alternative aktivitetspakker i løpet av året.

Kontaktpersoner

Mari Skjerden

Aktivitetskonsulent
47293908
E-post