Hvem blir Norgesmester?

Hvem blir Norgesmester er Jubas kunnskapskonkurranse for 6-7. trinn.

Læringsressursene er revidert i 2022 og møter de nye temaene Livsmestring og Folkehelse i lærerplanen.

Gjennom konkurransen blir eleven kjent med fakta og skadevirkninger knyttet til tobakk, alkohol og ulovlige rusmidler. Temaer som påvirkning, valg og samfunn står også sentralt.

Ved påmelding får læreren tilgang på quizen, elevressurser og lærerveiledninger. Elevressursene knyttes til kompetansemål i Naturfag, Samfunnsfag og til temaene Folkehelse og livsmestring fra den overordnede delen av læreplanverket.

Til våren kåres vinnerne, som premieres med en opplevelsesaktivitet for hele klasse!

Kunnskapskonkurransen er en del av Jubas prosjekt Trygg Oppvekst som støttes av Helsedirektoratet. Det er gratis å delta.

En ressurs for deg som lærer – Gøy for elevene!

 

Les mer om konkurransen på http://norgesmester.juba.org/

 

 

Kontaktpersoner

Oda Dalhøy

Prosjektkoordinator Hvem blir Norgesmester

E-post