Hvem blir Norgesmester?

Hvem blir Norgesmester er Jubas kunnskapskonkurranse for 6-7. trinn.

Gjennom tre runder i løpet av skoleåret går elevene gjennom mange forskjellige temaer hentet fra samfunnsfag og naturfag.

Konkurransen gjennomføres på nettet og tar opp ungdomsrelaterte tema som rus, miljø og samfunn. Gjennom bruk av enkle læringsressurser og gjennomføring av konkurransen dekkes kompetansemål for 6. og 7. trinn i naturfag og samfunnsfag. Til våren kåres vinnerne, som premieres med en opplevelsesaktivitet for hele klassen!

En ressurs for deg som lærer – Gøy for elevene!

 

Les mer om konkurransen på http://norgesmester.juba.org/

 

Kontaktpersoner

Oda Dalhøy

Prosjektkoordinator Hvem blir Norgesmester

E-post