Millionbeløp til barn og ungdom!

, skrevet av Eli Kjønsberg

Statsbudsjettet inneholder en skikkelig gladnyhet: Fritidskortet får til sammen 405 millioner kroner. Det betyr at barn og unge får mulighet til å delta gratis på en rekke fritidsaktiviteter.

Men det er ikke alt. Statsbudsjettet byr også på andre tilskudd som skal gi flere barn og unge mulighet til inkludering og deltagelse. Her er de viktigste postene:

Fritidskort:
Det bevilges 225 mill. kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Til sammen bevilges det 405 millioner kroner til fritidskortordningen.

Familie for første gang:
Det ble bevilget 45,3 millioner til prosjektet i 2021. På grunn av vanskeligheter med å starte opp og implementering ble ikke hele summen brukt. Dermed ble det redusert med 17,6 millioner i RNB. Støtten til programmet videreføres.

Tilskuddsordning for inkludering av barn og unge:
Flere barn og unge skal få tilbud om ferie og fritidsaktiviteter, og åpne møteplasser. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 35 millioner. Tilskuddsordningen vil dermed utgjøre 505 millioner i 2022.
Du kan lese mer på Regjeringens egne sider.

Kilde: Regjeringen.no