Ledig vikariat som daglig leder i Juba

, skrevet av Mari Skjerden

Juba søker daglig leder i vikariat. Har du lyst til å bidra i det viktige arbeidet på det rusforebyggende feltet? Stillingen er spennende, med varierte arbeidsoppgaver og Juba-kontoret er sentralt plassert i Oslo sentrum.

Junior- og barneorganisasjonen Juba har ledig vikariat som daglig leder f.o.m. 1. august 2019. Varighet t.o.m. 31. mars 2020, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:
– Personalansvar
– Økonomiansvar sammen med regnskapsfører
– Administrative oppgaver
– Søknader og rapportering til relevante instanser
– Skrive høringsnotat og delta på høringer sammen med styreleder
– Bistå aktivitetskonsulent og prosjektledere med oppgaver etter behov

Ønsket kompetanse/erfaring:
– Ledererfaring
– Administrativ erfaring
– Erfaring fra organisasjonsarbeid
– Kjennskap til rusfeltet
– Erfaring med søknadsskriving og rapportering
– Gode datakunnskaper

Egenskaper:
– Selvstendig og strukturert
– Gode samarbeidsevner
– Fleksibel og evne til å ivareta mange ulike oppgaver
– Positiv og utadvendt

Vi tilbyr:
– Kontorplass sentralt i Oslo i fellesskap med andre frivillige organisasjoner på rusfeltet
– Fleksibel arbeidstid
– Delvis sponset lunsj i arbeidsplassens kantine
– Gode pensjons- og forsikringsordninger

Ansatte i Juba lønnes etter statens regulativ, lønnsramme 18. Stillingen som daglig leder lønnes i ltr. 54 – 58, ut fra erfaring og kompetanse.

Send søknad på maks én A4-side sammen med CV til juba@juba.org innen 19. mai 2019.

Om Juba:
Juba er en frivillig barneorganisasjon på det rusforebyggende feltet som arbeider for å redusere alkohol- og narkotikabruken i samfunnet, for å lære opp barn til demokratisk deltakelse og for å bidra til en mer rettferdig fordeling av godene i verden.

Juba er spesielt opptatt av å fremme trygge, rusfrie soner rundt barn med forutsigbare voksne som gode rollemodeller. Alle våre arrangementer er rusfrie. Organisasjonen ønsker å være et lavterskel-tilbud, slik at flest mulig barn kan være med på fritidsaktivitetene vi tilbyr. Lokallagene rundt om i landet driver med teater, sang, friluftsliv og klubbvirksomhet. Vi arrangerer sommerleire, vintertreff, samt kulturverksted om høsten. Juba har fire profiler/verdier vi ønsker å formidle til barna gjennom vårt arbeid: Vær deg selv!, Vær åpen!, Vær nysgjerrig! og Vær en venn! Vi har også fokus på internasjonal solidaritet gjennom samarbeidet med bistandsorganisasjon FORUT, hvor Juba er medeier. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å styrke barns selvbilde og bidra til at barna blir trygge på seg selv slik at de kan gjøre gode valg i livet.

Medlemsmassen vår er hovedsakelig barn i alderen 6 -14 år. Juba er en politisk uavhengig og religiøst nøytral organisasjon, basert på frivillighet.

Kontaktinformasjon:
Kari Torbjørnsen: 92049751
Ida Braaten: 97193885