Trygg Oppvekst

, skrevet av Mari Skjerden

Det er spennende og travle dager for livsmestringsprogrammet Trygg Oppvekst og prosjektleder Hugo Brekken for tiden. Blant annet er det skrevet og trykket en foreldreveileder om barn og unges bruk av digital teknologi i bokform - Skjermtid.

Hugo Brekken er prosjektleder for Jubas livsmestringsprogram Trygg Oppvekst. Han opplever travle og spennende dager for tiden, spesielt etter at statsministeren trakk fram Vardal ungdomsskoles forebyggende innsats som et eksempel til etterfølgelse i hennes nyttårstale. Vardal ungdomsskole har de siste femten årene vært “moderskipet” og utviklingsarenaen til Trygg Oppvekst.

Økt interesse for Trygg Oppvekst har ført til spennende samarbeidsmuligheter og erfaringsutveksling, blant annet med barnevern, fosterforeldre, psykisk utviklingshemmede og innenfor integrering. Hugo blir flittig brukt som foredragsholder og temaene han berører inkluderer mobbing og krenkende atferd, nettvett, tanker og følelser blant unge og forebygging. Han har også deltatt på lokale paneldebatter som omhandler ungdom og rus.

Trygg Oppvekst er blitt revitalisert ved alle skoler i Gjøvik kommune i løpet av de siste to årene. Etter godt samarbeid med kommunens skoleledelse brukes nå Trygg Oppvekst systematisk i arbeidet med det psykososiale miljøet i henhold til Opplæringsloven §9a, som stadfester hver elevs rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er veldig gledelig at Trygg Oppvekst skal inn i Vestre Totens nye storskole som åpner høsten 2019.

Boken Skjermtid er skrevet av Hugo Brekken og Rune Engevold. Den er en foreldreveileder om barn og unges bruk av digital teknologi og den er blitt tatt godt imot. Den inneholder samtaletips og foreldreråd om temaer som tidsbruk, lover og regler, delingskultur, fremmede på nett, sosiale medier og spill. Boken kan bestilles fra Juba ved å sende en e-post til juba@juba.org med navn og adresse, samt ønsket antall. Skjermtid koster 70 kroner, beløpet kan overføres via Vipps når bestilling er bekreftet. Boken kan også bestilles i vår  nettbutikk  https://juba.org/juba-butikken/